Logo

[2018-09-02]

Kallelse till extra stämma 20 sept

Tid: Torsdagen den 20 september 19:00

Plats: Klubbstugan, vid lekplatsen/fotbollsplanen Gällstaö.

Ärende: Herredagsvägen. Beslut ska tas om åtgärd och hur det ska finansieras.

Bakgrund:

Herredagsvägen är i behov av upprustning. Styrelsen har medvetet skjutit på renoveringen för att spara pengar och undvika avgiftshöjningar för medlemmarna. Vi har nu kommit till en punkt när vi helt enkelt måste göra något åt vägen. Arriva, som kör SL-trafiken, har också kontaktat oss och skarpt uttryckt att vägen är i för dåligt skick för säker kollektivtrafik.

En oberoende konsult – Lars-Åce Holm (vägmästare, Hoja AB) – har gjort en besiktning och kommit med utlåtande om vägens standard. Han har tittat på vägen tillsammans med Svevia Stockholm, som lämnat offert med förslag på åtgärder.

Styrelsen slår fast att detta är öns viktigaste väg, den mest belastade och vår entré mot omvärlden. Vi vill säkerställa en säker framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som vi bedömer kommer öka i betydelse i framtiden. Vi vill också slippa lappa och laga vägen för en överskådlig tid.

Styrelsen förordar därför en hel renovering av vägen, enligt vägmästarens utlåtande. Det innebär att hela vägen, från infarten på ön till bussens vändslinga vid inre hållplatsen (Parkslingan) läggs om och inte bara den värst skadade delen som sagts tidigare. Detta blir också dyrare än prognosen vi presenterade i samband med ordinarie stämman i mars. Nivån på investering finns inte i budget.

Styrelsen kallar GSF medlemmar till denna extra stämma för att inhämta medlemmarnas stöd för att genomföra renovering av Herredagsvägen samt besluta om modell för finansiering.

Vänligen

Styrelsen Gällstaö Samfällighetsförening

Bilaga: Åtgärdsförslag och kostnad för Herredagsvägen

Vägen har en längd på ca 715 m och en bredd på ca 7,0-7,5 m och bildar en yta på ca 5 400 kvm inkl. bussvändslingan.

  • 2 500 m kantfräsning på 1,5 meters bredd mot kantsten
  • 4 000 kvm glasfiberarmering
  • Nytt beläggningslager med Abt 16, 100/150, ca 110 kg/kvm inkl. avjämning innan läggning av glasfiberarmering på hela ytan
  • Summa 1 225 tkr (inkl. moms)

Här kan du finna protokollen från senaste årsstämman.

Protokoll

>>PDF

Kallelse

 >>PDF

Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Nyhetsbrev från Gällstaö Samfällighetsförening
 
 

Gällstaö Samfällighetsförening  Box 10  178 21  EKERÖ