Logo

Gator och vägar

Väghållning är en av de primära uppgifterna för en samfällighet och så även för Gällstaö Samfällighet.

Lokala trafikföreskrifter
 
1.      Lastbilar med släp är tillåtna enbart på Herredagsvägen. På övriga vägavsnitt tillåts bara lastbil utan släp.
2.      Bandgående fordon tillåts inte på hårdgjorda vägar. Grävmaskiner som måste framföras på de hårdgjorda vägarna måste vara hjulburna.
3.      Vid mycket varmt väder (plus 25 grader eller mer i skuggan) får inte lastade boggielastbilar framföras på våra hårdgjorda vägar.
4.      Under tjällossning kan axel/boggitrycket behöva sättas ner. Se skyltning vid infarten.
5.      Dispenser från gällande regler kan begäras av föreningens funktionärer

Läs mer till vänster för mer information om gator och vägar

Gällstaö Samfällighetsförening  Box 10  178 21  EKERÖ