Logo

Styrelsen Gällstaö Samfällighetsförening

Styrelse

Ordinarie   

Bibbi Bodesjö                    Ordförande

Mikaela Weideskog           Vice ordf och kassör

Stefan Hultqvist                 Sekreterare                        

Peder Nordenback

Anna Domander


Suppleanter

Patrik Nilsson

Susanne Köhler


Redovisning
: Optimera Ekonomi

linda.kempe@optimeraekonomi.se


Revisorer:

Revisor                                         Anders Grönberg                       

Revisor                                         Christer Wåhlander                  

Revisors suppleant                     Peter Hertz                                 

Valberedning:

Gustav Axelsson Sammankallande

Mattias Lundgren


Gällstaö Samfällighetsförening  Box 10  178 21  EKERÖ